SCIA

Case voor SCIA

Enkele jaren geleden heeft de organisatie een aantal medewerkers aangenomen die inmiddels toe zijn aan een volgende stap in hun carrière. Er ontstaan op korte termijn enkele vacatures. Maar weten we nu wie van de beoogde kandidaten de nieuwe functie voorspelbaar en succesvol inhoud geeft? De HR-manager vraagt ons advies om het afbreukrisico tot het minimum te beperken.

Intake

We richten ons bij deze opdracht niet op de kennis en vaardigheden van de medewerkers. Zij werken immers al jaren bij de organisatie. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de gewenste en noodzakelijke gedragsaspecten (lees karakteristieken) en te verwachten omgevingsfactoren van de functie. Op basis van het functieprofiel volgt een intakegesprek met de manager. Hij weet wat nodig is, benoemd de kritische succesfactoren en het mogelijke afbreukrisico.

Toepassing Birkman-methode

Nadat we weten wat nodig is, richten we ons op de karakteristiek van de medewerkers. We maken daarbij gebruik van de Birkman-methode.

Deze methode geeft inzicht in:

  • talenten
  • beroepsmatige belangstelling
  • verwachtingen (behoefte) ten aanzien van de werkomgeving
  • herkenning van (mogelijk) stressgedrag
  • interessegebieden met een extra motiverende werking

De toepassing van Birkman-methode onderscheidt zich doordat het helder inzicht geeft in de verwachtingen van de medewerkers. Roger Birkman heeft namelijk ontdekt (en gevalideerd) dat er een voorspelbaar verband bestaat tussen de verwachting (lees behoefte) van mensen en hun gedrag. Hiermee ontstaat er een voorspelbaar verband tussen de karakteristiek van mensen en hun (in)effectieve gedrag in de toekomstige (werk)omgeving.

Nadat de medewerkers de Birkman-vragenlijst hebben ingevuld, maken we een afspraak om de rapportage door te nemen. Het is leuk om steeds opnieuw te ervaren hoe ze zich hierin herkennen. Samen onderzoeken we of de functie en zo ja, in welke mate de nieuwe werkomgeving aansluit op de karakteristieke behoefte en interesses van de medewerkers. Dat klinkt wellicht hoogdravend, maar met deze aanpak is de keuze voor de juiste kandidaat voorspelbaar succesvol.

Uitkomst

De uitkomst bleek verrassend voor zowel de medewerkers als hun manager. Onze bevindingen sloten niet aan bij de onuitgesproken verwachtingen, maar dat horen we wel vaker. Bij interne invulling van een vacature vindt selectie te vaak plaats op basis van het functioneren in de huidige functie. Dat is echter onvoldoende, omdat er dan geen rekening wordt gehouden met de veranderende (werk)omgeving, behoeften en aansturing. Een succesvolle samenwerking kan pas worden verbroken als we begrijpen waarom die succesvol is!

Gelukkig werd een ‘mis-match’ voorkomen en hebben de medewerkers hun talenten op een juiste wijze inhoud kunnen geven. Hierbij ontvingen ze voor zichzelf en hun (nieuwe) manager een Birkman-coaching report. Noem het een gebruiksaanwijzing, waardoor direct duidelijk is op welke wijze de medewerkers optimaal kunnen presteren.

Disclaimer

Toepassing van de Birkman-methode beperkt zich niet tot een eenmalige ‘match’ met een specifiek functieprofiel. De methode biedt namelijk levenslang objectief inzicht in welke mate en wijze de karakteristieken van medewerkers aansluiten bij de gevraagde werkzaamheden (lees het gedrag) en omgeving.