Over ons

Methoden

Roger Birkman

Roger Birkman (1919-2014) is oprichter van Birkman & Associates, een bedrijf dat sinds 1951 mensen op unieke wijze inzicht geeft in hun interesses, voorkeursstijl, behoeften, stressgedrag en de wijze waarop dit kan worden voorkomen. Ruim drie miljoen mensen hebben al gebruik gemaakt van deze gestandaardiseerde, objectieve, betrouwbare en valide methode. Birkman is uitdrukkelijk een methode en geen test.

Onze professionals gebruiken de Birkman-methode standaard bij vraagstukken op het gebied van:

  • persoonlijke- en teamontwikkeling
  • leiderschapsprogramma’s
  • individuele- en team coaching
  • talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding

Door de beproefde Birkman-methode te verbinden met de bewezen aanpak van Lencioni ontstaat er een unieke, succesvolle aanpak voor leiderschapsprogramma’s en teamontwikkeling.

Download meer informatie

Patrick Lencioni

Patrick Lencioni is oprichter en president van de The Table Group, een bedrijf dat sinds 1997 leidinggevenden helpt hun organisaties gezonder te maken. Zijn adviezen worden over de hele wereld gebruikt. Lencioni heeft inmiddels negen boeken op zijn naam staan, waarvan wereldwijd meer dan drie miljoen exemplaren zijn verkocht.

Onze professionals geven stapsgewijs inhoud aan het gedachtengoed van Lencioni. We helpen daarmee inhoud te geven aan effectief en resultaatgericht vergaderen. Door de bewezen aanpak van Lencioni te verbinden met de beproefde Birkman-methode ontstaat er een unieke, succesvolle aanpak voor leiderschapsprogramma’s en teamontwikkeling.

John Kotter

John Kotter is professor in leiderschap en sinds 1972 verbonden aan de Harvard Business School. Kotter is oprichter en mededirecteur van Kotter International. John Kotter ontwikkelde in 1996 een acht-stappenplan op basis waarvan organisaties succesvol kunnen transformeren en veranderingen beheersen. Kotter geeft regelmatig lezingen voor bijeenkomsten van topmanagers over de gehele wereld.

Onze professionals ondersteunen directies en managementteams van organisaties bij de gewenste of noodzakelijke verandering. Geslaagde verandering, ongeacht de omvang van de verandering, maken acht fasen door. Door de juiste aanpak en volgorde van het Kotter acht-fasen-proces, kunnen kostbare fouten worden vermeden.

Rummler & Brache

Rummler & Brache zijn de oprichters van de Rummler-Brache Group, een bedrijf dat sinds 1981 Fortune 500 bedrijven en middelgrote organisaties over de hele wereld ondersteunt bij het verbeteren van resultaten. Rummler & Brache benaderen organisaties als systemisch model door alle aspecten ervan onder te brengen in het zogenaamde ‘negen-velden model’.

Onze professionals combineren dit internationaal gerespecteerde negen-velden model met het model van Tosti & Jackson, waardoor visie, strategie en cultuur op logische wijze met het organisatieresultaat worden verbonden. Onze unieke inventarisatie monitor verbindt mens en organisatie, waardoor actuele knelpunten snel in beeld worden gebracht. De uitkomst vormt de basis voor verbetervoorstellen.

Simon Sinek

Simon Sinek is oprichter en president van Sinek Partners, een bedrijf dat sinds 2002 leiders en organisaties helpt hun medewerkers te inspireren. Sinek schrijft, adviseert en spreekt over de hele wereld over de kracht van Why - het doel, oorzaak of geloof dat ieder van ons drijft. Zijn lezing behoort tot de meest bekeken TEDTalks.

Onze professionals geven stapsgewijs inhoud aan het gedachtengoed van Sinek. We helpen daarmee organisaties richting te geven en waarde te ontwikkelen. Wanneer zij hun missie en visie helder weten te definiëren, ontstaat er energie en ontlenen medewerkers hieraan betekenis.

Charles Jennings

Charles Jennings is toonaangevend op het gebied van leren en helpt organisaties bij het verbeteren van hun performance op basis van het 70:20:10 gedachtengoed. Deze eenvoudige methode, mede door Jennings ontwikkelt, roept wereldwijd veel enthousiasme op. Zijn lezingen hebben de mindset van het leerlandschap verandert in de richting van prestatieverbetering.

Onze professionals hanteren het 70:20:10 referentiemodel. We ontwikkelen medewerkers vanuit hun dagelijkse praktijk (70), aangevuld met feedback tijdens het samenwerken met anderen (20). En we geloven pas in het effect van een training (10) als dit daadwerkelijk bijdraagt aan de prestaties van medewerkers.