Performance Management

Performance Management

Hanteert uw organisatie een Performance Management Systeem? En geeft dit helder zicht op de echte, relevante resultaten en het gedrag van uw organisatie? In deze serie nieuwe blogs over de invoering en het effectief beheren van Performance Management Systemen delen we graag onze ervaringen met u. We laten ons daarbij inspireren door onderzoek op dit gebied en ervaringen van klanten en collega’s.

In de komende weken beschrijven we in enkele blogs:

  • wat is een Performance Management Systeem?
  • wat zijn de (voorwaarden voor) invoering ervan?
  • tips voor het in stand houden van Performance Management in organisaties
  • mogelijke valkuilen en het voorkomen daarvan
  • wat behelst de functie van een Performance Coach?

Voor het juiste beeld van de terminologie, geven we voor de meest gebruikte termen een omschrijving. Hierdoor heeft u een helder beeld waarover we spreken en wordt verwarring voorkomen.

Performance Management

Wij verstaan onder Performance zowel het resultaat als het gedrag dat vertoond wordt bij het realiseren van dat resultaat. Op tijd arriveren op een bestemming lijkt een goed resultaat. Maar dat wordt anders als de persoon op weg er naar toe collega’s van de weg gereden heeft en allerlei regels heeft overtreden. We gebruiken daarom in deze serie blogs de term performance in plaats van resultaat. Uitstekende bedrijfsresultaten behalen, maar manipuleren van software in je producten lijkt in eerste instantie een goed resultaat maar brengt het bedrijf aan de rand van de afgrond.

Performance Management Systeem

Het dashboard van uw auto geeft vrij nauwkeurig de performance van uw auto aan. Denk aan snelheid, oliedruk, accu en brandstofniveau. Op basis van deze informatie kunt u de juiste beslissingen. Dit is de feitelijke functie die Performance Management Systemen hebben: directe, objectieve en actuele informatie over de performance van uw organisatie, zodat u tijdig actie kunt ondernemen om ongewenste situaties/ontwikkelingen te vermijden.

Het is duidelijk dat onvolledige, vertraagde of onjuiste informatie tot ongewenste situaties voor de ‘bestuurder’ kan leiden. Komen we dit in onze auto’s tegen, dan is snel een software-update of reparatie geregeld en we zijn weer op de hoogte. In organisaties is dit veel lastiger omdat we te maken hebben met omgevingsfactoren, werkroutines van medewerkers en cultuuraspecten die niet met een druk op de knop te resetten zijn.

Ervaring

Onze ervaring is dat in veel organisaties geen goed werkend Performance Management Systeem aanwezig is. Daar waar een rapportagesysteem wordt gebruikt, blijkt stuurinformatie veelal niet adequaat. Een verzoek tot aanpassing heeft dan zoveel voeten in aarde dat er maar niet meer naar gevraagd wordt. In termen van mobiliteit zitten dergelijke organisaties met een sputterende motor, verplaatsen ze zich zwalkend over de weg en worden daarbij links en rechts ingehaald. Ze kunnen niet adequaat reageren omdat de juiste stuurmiddelen ontbreken.

Randvoorwaarden

Er zijn veel soorten PMS-modellen te vinden in boeken en artikelen. In de volgende blog komen we hier op terug.

Ongeacht welk model u kiest, ze werken alleen als aan enkele basale voorwaarden wordt voldaan, te weten:

  • her-evaluatie van missie, visie en doelen voor de invoering van een PMS
  • ondersteuning en acceptatie van het management voor Performance Management
  • een juiste perceptie van Performance Management in de organisatie
  • de juiste waardering van de verkregen informatie
  • investering in tijd en soms ook middelen

We weten uit ervaring dat deze voorwaarden vaak niet aanwezig zijn. Het leidt nog al eens tot vervaging van Performance Management met onvoldoende stuurgegevens als gevolg. Dit tot frustratie van medewerkers en resultaatverwachtingen.

In onze volgende blog gaan we nader in op het inrichten van een Performance Management Systeem. We beschrijven dit op praktische wijze en aan de hand van concrete voorbeelden.

Wil u alvast meer weten? Neem dan direct contact met ons op.